• Jeugd voor een betere wereld

  Youth Revolution,

  Our Climate Solution

 • Animatiefilmpje & petitie

  Bekijk hieronder de animatiefilm die ons doel uitlegt én de bijhorende petitie om ons doel waar te maken.

  broken image

  Petitie

  Teken de petitie hier

  Het animatiefilmpje

  Video d'animation

  Signez la pétition ici

 • Updates

  Hier vindt u alle vooruitgang die we al geboekt hebben

  broken image

  Artikel in De Standaard

  Interview met Jonathan & Ward

  14 januari kon je ook een artikel lezen over ons project in DS Avond.

  Ward en Jonathan zijn geïnterviewd over de inhoud van ons project en de samenwerking met Youth for Climate. De link van dit artikel kan je vinden via onderstaande link!

  http://www.standaard.be/plus/20190114/avond/optimized/6?fbclid=IwAR1lxyWvFY8MXoQkj2QhGyaW8UBuRDo6ExnPj-9wJl2ApN1Xw0MNUe2MNVQ

   

  broken image

  Animatiefilmpje & petitie

  Gelanceerd en op weg naar 5000!

  Op maandag 14 januari hebben wij ons langverwachte animatiefilmpje én bijhorende petitie de wereld in gestuurd! In minder dan 24 uur konden we al rekenen op de steun van 2000 Belgen!

  Bedankt allemaal!

   

  Voor het filmpje en de petitie zelf, ga naar de zijbalk en klik op de link!  

  broken image

  Crowdfunding

  Doel bereikt!

  Onze crowdfunding is geslaagd! Het animatiefilmpje kan dus afbetaald worden. Verdere donaties zijn echter nog altijd welkom, want wij verwachten ook nog kosten voor de vertaling van onze paper naar het Frans bijvoorbeeld.

  broken image

  Vlaamse Jeugdraad bezoek

  VN werkgroep circulaire economie

  Woensdag 24 oktober bezochten Ward, Thibaut en Jonathan de VN werkgroep circulaire economie van de Vlaamse jeugdraad. Zij zetten het concept van onze Bewuste Belastingen uiteen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse jeugd op het niveau van de Verenigde naties, die anderhalf jaar rond ‘de impact van een circulaire economie op het klimaat’ werken. Onze plannen werden met charmerende interesse ontvangen en zullen een plaats krijgen in het officiële advies over een circulaire economie van de Vlaamse Jeugdraad aan de Vlaamse regering!


  Ook werden zij deelgenoot gemaakt van de plannen voor de klimaatmars ‘Claim the Climate’: Op zondag 2 december zullen in Brussel naar verwachting 20 000 mensen actie voeren voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Iedereen is van harte welkom om deze massademonstratie met zijn/haar aanwezigheid te komen versterken!


  Meer info op: http://climate-express.be/claimtheclimate-old/

  broken image

  Column in De Standaard

  CO2- taks

  Op woensdag 4 juli 2018 haalden wij al eens de opiniepagina’s van De Standaard met een premature versie van ons idee. We reageerden op de CO2-taks die minister Marghem en minister Tommelein voorstelden, maar die geen voeling had met de sociaal-economische realiteit en ecologische overtuigingskracht miste.


  Lees het integrale artikel op als uw abonnee bent:

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180703_03596504 

  of als u geen abonnee bent:

  https://uploads.strikinglycdn.com/files/d6b89a57-8f27-47fa-be81-191d3d6ae092/scan.pdf?id=139013

   

 • Bewuste Belastingen

  Neem een kijkje naar ons ecologisch verantwoord economisch systeem en bijhorende paper

  broken image

  Wat zijn bewuste belastingen?

  Wie tegenwoordig van het devies is dat onze gemeenschappelijke leefomgeving vrijelijk verwoest kan worden en dat enkel het hier en nu van tel is, kan fluitend door het leven gaan, omdat het systeem hem op zijn wenken bedient. Wie daarentegen in zijn consumptiepatroon van vandaag rekening houdt met de bevolking van morgen, moet zich hier daadwerkelijk voor inspannen en extra geld neertellen. Is dat de boodschap die wij als samenleving willen uitdragen?


  Om een belastingsysteem op te bouwen dat van enige voeling met de realiteit blijk geeft, is het invoegen van een extra component – namelijk de planeet en bij uitbreiding dus de toekomst van de jeugd – onontbeerlijk. Blijft die component achterwege, dan zal elke individuele poging om een duurzame levensstijl te hanteren zo niet gefnuikt, dan toch ontmoedigd worden, omdat duurzaam in het huidige bestel nog steeds synoniem staat voor duur.

   

  Waarom delen we alle producten niet in in op duurzaamheidsgraad gebaseerde categorieën? We zouden een algemene duurzaamheidsindex kunnen uitdenken: een universeel label dat voor elk product aangeeft in hoeverre dat product de planeet belast en de toekomst van de jeugd aantast. Bij het ontwikkelen van de formule voor die duurzaamheidsindex wordt rekening gehouden met variabelen als CO2-uitstoot, effect op de biodiversiteit, uitputting van de reserves, etc.


  Eenmaal deze formule ontwikkeld is, moeten de producenten enkel de desbetreffende variabelen voor hun producten laten meten, zodat de duurzaamheidsindex van elk specifiek product in een vingerknip berekend kan worden door de juiste waarden van die variabelen in de formule in te vullen. Vervolgens voorzien we deze duurzaamheidsindex van een kleurencode die aangeeft in welke mate dat product of die dienst al dan niet duurzaam is, zodat de consument zijn koopgedrag hierop kan afstemmen.

  Voorlopig ziet de situatie er dus als volgt uit: iedere consument weet dankzij een eenvoudige kleurencode hoe duurzaam de producten zijn die hij in de winkel koopt, hoe groen de elektriciteit is waarmee hij zijn huis verlicht, hoe vervuilend de brandstof waarmee hij zijn tank vult.

   

  Maar hoe krijgen we alle consumenten zo ver om massaal gebruik te gaan maken van de kennis die wij hen op deze manier ter beschikking stellen? Hoe kan een dergelijk systeem de transitie naar een duurzame toekomst in een stroomversnelling gooien? Hoe maakt de situatie die wij zonet geschetst hebben van onze economie een circulaire economie?

  Om dat alles te verwezenlijken, stellen wij voor die duurzaamheidsindex te implementeren in de loonbelasting. De formule waarop we hiervoor beroep doen, moet op zo’n manier worden samengesteld dat, als iedere Belg met zijn eigen financiële middelen een gelijkaardige inspanning zou leveren om duurzaam te consumeren, er aan niemands belastingbrief ook maar een komma verandert. Wiskundig gezien zouden we dus eerder voor een licht exponentiële, dan voor een eerstegraadsfunctie moeten opteren.


  De redenering waar deze denkwijze op stoelt, is in feite dezelfde als die waar ons huidige belastingsysteem op gefundeerd is: wie meer geld verdient, moet meer geld in de gemeenschappelijke pot steken, wie minder verdient minder. Die status quo willen wij behouden, maar om dat mogelijk te maken zal de duurzaamheidsindex voor de armere burgers iets verkleind moeten worden en voor het rijkere deel van de bevolking een beetje uitvergroot. Dit om de simpele reden dat mensen met meer geld ook meer kunnen investeren in bijvoorbeeld het opwekken van groene energie door zonnepanelen te installeren, of hun emissies kunnen drukken door het aanschaffen van een elektrische wagen, terwijl mensen met minder geld dikwijls aangewezen zijn op vervuilende verwarmingssystemen en verouderde wagens.

   

  Opdat we de duurzaamheidsindex van ieder burger kunnen integreren in de algemene loonbelasting, is onder andere een ecokaart, vergelijkbaar met de gewone bankkaart, een haalbare optie. Wanneer consumenten in de supermarkt bijvoorbeeld hun boodschappen afrekenen, zouden zij hun gepersonaliseerde ecokaart even in de kaartlezer aan de kassa kunnen steken en hun persoonlijke code intoetsen[1], zodat de duurzaamheidsindex gecombineerd met de prijs van ieder product geregistreerd kan worden. Hierdoor weet de staat hoeveel procent van ieders uitgaven in welke mate duurzaam waren, een essentiële voorwaarde om van het door ons voorgestelde belastingsysteem een succes te maken. Dit betekent echter niet dat de privacy van de burgers geschonden wordt: de aangeschafte artikelen zelf zouden immers buiten beschouwing blijven. Bovendien kan de gemiddelde duurzaamheidsindex per euro op uw kasticket vermeld worden en zou het mogelijk zijn uw gemiddelde van heel dat jaar op te volgen via uw bank, computer of smartphone. Dankzij de voortdurende beschikbaarheid van deze gegevens zou bewust consumeren geen moeizame opgave meer zijn, maar een vanzelfsprekende evidentie.

   

  Om een eenvoudig voorbeeld te geven: stel dat het levensonderhoud van twee burgers exact even veel invloed uitoefent op de gezondheid van de planeet, maar de ene verdient een pak meer geld dan de andere. De burger die er het hoogste loon op nahoudt, zal dienovereenkomstig ook een hogere op basis van vervuiling gequoteerde loonbelasting in zijn brievenbus krijgen, omdat hij enerzijds meer verdient en net als in ons huidige belastingsysteem dus een grotere bijdrage moet leveren aan het spijzen van de staatskas, maar ook het feit dat deze burger over meer financiële middelen beschikt om bijvoorbeeld zijn uitstoot te verminderen door in een warmtepomp te investeren, zou in rekening worden gebracht. Zo creëren we – anders dan door accijnzen in te voeren – een gelijk speelveld voor iedereen. Want als iedere burger met zijn eigen financiële middelen een gelijkaardige inspanning levert om in zijn levensonderhoud te voorzien op een ecologisch verantwoorde manier, zal er aan niemands belastingbrief ook maar een komma veranderen.

   

  Of neem nu dat twee burgers exact hetzelfde loon opstrijken. De ene kiest in zijn consumptiepatroon steevast voor de meest duurzame opties. De andere winkelt maar wat in het wilde weg en gunt de kleurencode van ieder product zelden een blik waardig. Daardoor ontwikkelt hij een ecologische voetafdruk die een pak groter is dan die van de eerste burger. Wanneer echter de jaarlijkse belastingbrief arriveert, blijkt dat de burger die er een milieubewust consumptiepatroon op nahoudt heel wat goedkoper af is dan de burger die zonder enige gewetenswroeging of uit louter onoplettendheid onze gemeenschappelijke thuis naar de vaantjes helpt.


  De eerste burger – zo beelden wij ons in – maakt een vreugdedansje op tafel en is vastbesloten ook volgend jaar weer rekening te houden met het welzijn van zijn nakomelingen. De tweede burger krabt zich geërgerd in het haar omdat zijn belastingbrief dit jaar toch wat duurder uitviel dan gewoonlijk en neemt zich voor het jaar daarop zijn geld wel op een verantwoorde manier te besteden. Drie jaar later moeten beide burgers even veel belastingen betalen en is de aantrekkingskracht van ecologische bedrijven enorm toegenomen ten nadele van de verstokte vervuilers.

   

  Wij zien onze droom helder voor ogen: Een circulaire economie wordt de norm. Duurzame ontwikkeling kent een enorme groei. De volksgezondheidskosten dalen spectaculair ten gevolge van de gezondere luchtkwaliteit. Lokale, innovatieve bedrijfjes die een goede relatie met de klant en respect voor moeder aarde propageren schieten als paddenstoelen uit de grond. De regering kan voortaan meer gehoor geven aan de wil van de bevolking, omdat ze niet voortdurend de multinationals meer hoeft te paaien. Aangezien de auto nemen nu niet alleen ecologisch, maar ook economisch een onverstandige zet is, wordt er eindelijk eens serieus werk gemaakt van de betonstop en breiden de bereikbaarheid en de capaciteit van het openbaar vervoer enorm uit. De emissies van ons land hebben hun onafgebroken klim omhoog eindelijk omgezet in een steile glijbaan omlaag, zodat België deze keer niet om een versoepeling, maar om een verscherping van de Europese emissienormen kan vragen. De EU, die zo verbaasd is over de razendsnelle vorderingen van dat voorheen ecologische zorgenkindje, moedigt haar andere lidstaten aan ook eens hun verantwoordelijkheid op te nemen en wat het mooiste van al is: die andere lidstaten hoeven niet eens meer aangemoedigd te worden, want verbaasd merken ze op dat die nieuwe aanpak in België niet alleen een beter geïnformeerde en sterker geëngageerde bevolking heeft voortgebracht, niet enkel een positief resultaat heeft op het binnenlandse milieubeleid, maar ook een economie in het leven heeft geroepen die geen gelijkenissen meer vertoont met een verbitterde zelfmoordterrorist, maar met een levenslustige jongeling blakend van gezondheid. Want wat in die andere landen nog steeds zoek is, heeft België hervonden: een terecht vertrouwen in de toekomst.

   

  [1] Dit ter beveiliging tegen diefstal van ecokaarten. Gestolen kaarten kunnen bovendien geblokkeerd worden via card stop.

 • Wat doen wij

  Ons idee voor een betere toekomst voor de komende generaties

  broken image

  Schenk de jeugd een stem in het klimaatdebat!

  Wij willen de jeugd een stem schenken in het klimaatdebat.

  Geen fragmentarische stem, die van tijd tot tijd het nieuws haalt tijdens een jongerenprotestmars. Geen zachte stem, waaraan de overheid slechts met mondjesmaat gehoor geeft door kleine accenten in het beleid te verleggen. Maar een krachtige, dragende stem die onafgebroken aan het woord is. Een stem die structureel is ingebed in het nationaal beleid. Een stem die België daadwerkelijk op het spoor zet naar een duurzame toekomst.

   

  Een duurzame toekomst valt niet te verwezenlijken door lukrake subsidies of opofferingen van enkelingen, maar kan enkel en alleen het resultaat zijn van een breed gedragen totaalvisie. Afgelopen jaar ontwikkelden wij een economisch kader, dat België van zo’n totaalvisie zou voorzien. We doopten het ‘Bewuste Belastingen’. Wanneer België of verschillende landen dit systeem zouden invoeren, kan er van ontoereikend of te fragmentarisch klimaatbeleid geen sprake meer zijn. Deze Bewuste Belastingen zouden immers een kettingreactie op gang zetten die ons land kosteloos, maar onverbiddelijk naar een klimaatneutrale toekomst leidt. Voor meer info over wat ons concept precies inhoudt, ga naar de pagina ‘Bewuste Belastingen’.

   

  Om ons idee onder de aandacht te brengen gaan wij een nationale actie op touw zetten. Daarvoor hebben wij een zo groot mogelijke draagkracht onder de Belgische jeugd nodig. Het liefst zouden wij elk kind en elke jongere persoonlijk benaderen om te vragen of zij zich achter onze paper willen scharen. Praktisch lijkt een dergelijke strategie ons echter niet evident. Daarom hebben wij besloten de goedkeuringen van zoveel mogelijk grote jeugdorganisaties te verzamelen. Begin 2019 gaan wij alle Belgische jeugdbewegingen en alle leerlingenraden van alle middelbare scholen in België contacteren met behulp van een animatiefilmpje dat voorlopig nog in de maak is bij een Herentse animatiefirma.

   

  De vraag die wij zullen stellen, zal als volgt luiden: 'Gaan jullie akkoord met ons voorstel?'
  Zo hopen wij het gros van de Belgische jeugd via representatie achter ons plan te scharen, wat ons een sterke basis zou verlenen om uiteindelijk naar de regering te stappen.

 • Wie zijn wij?

  7 geëngageerde jongeren

  broken image

  Jonathan Keirse

  Ik ben Jonathan Keirse, bij de Damiaanscouts van Wilsele beter bekend als Gedreven Sikahert. Op school doe ik Latijn-Wiskunde in dezelfde klas als Ward, Joost, Hannes, Thibaut en Andreas (tijdens Latijn is ook Evita van de partij). Daarnaast train ik voor de halve fond, maar ik heb de competitie ingeruild voor een eerder recreatieve aanpak, tegenwoordig ten gunste van onze Bewuste Belastingen. Ik steek veel werk in dit project, omdat ik geloof dat de klimaatverandering de lege stoel kan innemen die God heeft achtergelaten door de mensheid terug van een gemeenschappelijk verhaal te voorzien.

  broken image

  Ward Winters

  Ik ben Ward Winters, 17 jaar, en studeer Latijn-Wiskunde aan het Montfortcollege te Rotselaar. Scouting is mijn ding, ik sport heel graag en maak van nu tot dan eens een wandeling. De klimaatopwarming en het sterven van onze aarde door de onwetendheid, gemakzuchtigheid en soms zelfs kortzichtigheid van sommige mensen maar vooral door een fout en ecologisch onaanvaardbaar, economisch consumptiesysteem, is voor mij onbetwistbaar het meest dringende probleem waar de mensheid mee te kampen heeft. Met veel plezier werk ik er dan ook aan mee deze zwarte planeet om te toveren in een grasgroen en hemelsblauw alternatief.

  broken image

  Hannes Depuydt

  Ik ben Hannes Depuydt, 17 jaar en ik kom uit Hoog-Linden. Ik speel American football, ik zing en geniet graag van het leven. Om te kunnen genieten van het leven, is het belangrijk dat onze planeet extra aandacht krijgt. Daarom dat ik graag mijn steun betuig aan dit project, zodat we in de toekomst nog steeds kunnen blijven genieten van het leven en deze planeet.

  broken image

  Andreas Van Droogenbroeck

  Ik ben Andreas Van Droogenbroeck, 17 jaar en ik kom uit Wilsele. Mijn hobby's zijn voetbal en tennis. De aarde heeft zoveel mooie troeven dat we die zeker in stand moeten houden. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij.

  broken image

  Joost Verleyen

  Hallo ik ben Joost Verleyen, 16 jaar, en ik kom uit Aarschot. Mijn hobby's zijn voetbal en scouts. Ik word immers al lange tijd geplaagd door vele blessures daarom ga ik ook graag eens fietsen, meer specifiek mountainbiken. Globaal gezien hou ik dus gewoon van de natuur op zich, ook is er niks leuker dan door de bossen rijden. Maar omdat de wereld toch oh zo broos is, moeten we er zorgzaam voor zijn.

  broken image

  Thibaut Jacques

  Ik ben Thibaut Jacques, 17 jaar, en woon in Wezemaal. Ik zit op het Montfortcollege Rotselaar en in mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek en gravelbiking. Ik zet me in voor ons project omdat ik er van overtuigd ben dat als iedereen op zijn manier meehelpt aan een betere wereld, we er echt een mooiere en aangenamere plek van kunnen maken.

  broken image

  Evita Verbiest

  Ik ben Evita Verbiest, 17 jaar oud en kom uit Wezemaal. Ik studeer Latijn-Moderne Talen aan het Montfortcollege en mijn hobby's zijn onder andere gaan wandelen met mijn hond, muziek en cultuur. Ons project betekent veel voor mij omdat ik, zoals vele anderen, wil dat de volgende generatie een eerlijke en groene wereld erft. Hiervoor moeten we dringend de jeugd wakker schudden en actie ondernemen!

 • Contact

  Contacteer ons via deze links!

  broken image

  Email

  youthrevolutionourclimatesolution

  @outlook.com